Wszawica

Artykuły

11 sierpnia 2017

Wszawica w Polsce - problem nadal aktualny

 

Wszawica w Polsce - problem nadal aktualny.

 

W obliczu coraz częstszych telefonów podnoszących problem wszawicy wśród dzieci w placówkach opiekuńczych i edukacyjnych Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie przekazuje informacje dotyczące w/w zagadnienia.

Czytaj więcej o: Wszawica w Polsce - problem nadal aktualny