Informacja dla osób zbierających grzyby w celach handlowych i na własny użytek

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 sierpnia 2019

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (Dz. U. z 2018, poz. 1281), grzyby świeże, rosnące w warunkach naturalnych, świeże i suszone, pozyskiwane z grzybów rosnących w warunkach naturalnych, mogą być oferowane konsumentowi finalnemu wyłącznie w placówkach handlowych lub na targowiskach pod warunkiem uzyskania atestu grzyboznawcy lub klasyfikatora grzybów.

UWAGA!

PSSE w m.st. Warszawie nie wystawia atestów na grzyby.

Klasyfikator grzybów posiada uprawnienia do oceny wyłącznie grzybów świeżych, natomiast grzyboznawca posiada uprawnienia do oceny grzybów świeżych i suszonych.

Osoby zbierające grzyby na własny użytek mogą uzyskać poradę u klasyfikatora grzybów w siedzibie PSSE w m.st. Warszawie, ul Cyrulików 35.

 

WYKAZ GRZYBÓW DOPUSZCZONYCH DO OBROTU LUB PRODUKCJI PRZETWORÓW GRZYBOWYCH ORAZ ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH ZAWIERAJĄCYCH GRZYBY

1) boczniak ostrygowaty – Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm.;

2) borowik szlachetny (prawdziwek wszystkie odmiany) – Boletus edulis Bull.;

3) czubajka kania – Macrolepiota procera (Scop.) Singer;

4) gąska zielonka (zielona) – Tricholoma equestre (L.) P. Kumm.;

5) kolczak obłączasty – Hydnum repandum L.;

6) koźlarz babka (wszystkie odmiany) – Leccinum scabrum (Bull.) Gray;

7) koźlarz czerwony (wszystkie odmiany) – Leccinum rufum (Schaeff.) Kreisel;

8) koźlarz grabowy – Leccinum pseudoscabrum (Kallenb.) Šutara;

9) lejkowiec dęty – Craterellus cornucopioides (L.) Pers.;

10) lejkówka wonna – Clitocybe odora (Bull.) P. Kumm.;

11) łuskwiak nameko – Pholiota nameko (T. Itô) S. Ito et S. Imai;

12) łuszczak zmienny – Kuehneromyces mutabilis (Schaeff.) Singer et A.H. Sm., pochodzący wyłącznie z uprawy;

13) maślak pstry – Suillus variegatus (Sw.) Kuntze;

14) maślak sitarz – Suillus bovinus (Pers.) Roussel;

15) maślak ziarnisty – Suillus granulatus (L.) Roussel;

16) maślak zwyczajny – Suillus luteus (L.) Roussel;

17) maślak żółty – Suillus grevillei (Klotzsch) Singer;

18) mleczaj późnojesienny (jodłowy) – Lactarius salmonicolor R. Heim et Leclair;

19) mleczaj rydz – Lactarius deliciosus (L.) Gray;

20) mleczaj smaczny – Lactarius volemus (Fr.) Fr.;

21) mleczaj świerkowy – Lactarius deterrimus Gröger;

22) naparstniczka czeska – Verpa bohemica (Krombh.) J. Schröt., pochodząca spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

23) opieńka miodowa – Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm.;

24) piaskowiec kasztanowaty – Gyroporus castaneus (Bull.) Quél.;

25) piaskowiec modrzak – Gyroporus cyanescens (Bull.) Quél.;

26) pieczarka dwuzarodnikowa (ogrodowa) – Agaricus bisporus (J.E. Lange) Imbach, z wyjątkiem zbyt młodych egzemplarzy ze stanu naturalnego, których blaszki jeszcze nie poróżowiały;

27) pieczarka lśniąca – Agaricus silvaticus Schaeff., z wyjątkiem zbyt młodych egzemplarzy ze stanu naturalnego, których blaszki jeszcze nie poróżowiały;

28) pieczarka ogrodowa – Agaricus hortensis Pers., z wyjątkiem zbyt młodych egzemplarzy ze stanu naturalnego, których blaszki jeszcze nie poróżowiały;

29) pieczarka polna – Agaricus campestris L., z wyjątkiem zbyt młodych egzemplarzy ze stanu naturalnego, których blaszki jeszcze nie poróżowiały;

30) pieczarka miejska (szlachetna) – Agaricus bitorquis (Quél.) Sacc., z wyjątkiem zbyt młodych egzemplarzy ze stanu naturalnego, których blaszki jeszcze nie poróżowiały;

31) pieczarka zaroślowa – Agaricus silvicola (Vittad.) Peck, z wyjątkiem zbyt młodych egzemplarzy ze stanu naturalnego, których blaszki jeszcze nie poróżowiały;

32) pieprznik jadalny (kurka) – Cantharellus cibarius Fr.;

33) płachetka kołpakowata – Rozites caperatus (Pers.) P. Karst.;

34) pochwiak wielkopochwowy (pochwiasty) – Volvariella volvacea (Bull.) Singer;

35) podgrzybek brunatny – Xerocomus badius (Fr.) Kühner;

36) podgrzybek zajączek – Xerocomus subtomentosus (L.) Quél.;

37) podgrzybek złotawy – Xerocomus chrysenteron (Bull.) Quél.;

38) smardz jadalny – Morchella esculenta (L.) Pers., pochodzący wyłącznie z terenów ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych i terenów zielonych oraz spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

39) smardz stożkowaty – Morchella conica Pers., pochodzący wyłącznie z terenów ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych i terenów zielonych oraz spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

40) trufla czarnozarodnikowa – Tuber melanosporum Vittad.;

41) trufla letnia – Tuber aestivum (Wulfen) Spreng.;

42) trufla zimowa – Tuber brumale Vittad.;

43) trzęsak morszczynowaty – Tremella fuciformis Berk.;

44) twardziak (Shii–take) – Lentinus edodes (Berk.) Singer;

45) twardzioszek przydrożny – Marasmius oreades (Bolton) Fr.;

46) ucho bzowe – Hirneola auricula-judae (Bull.) Berk.;

47) uszak gęstowłosy (grzyby mun) – Auricularia polytricha (Mont.) Sacc.