Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

W dniach 24.12.2019 r. (Wigilia) oraz 31.12.2019 r. (Sylwester) PSSE w m.st. Warszawie będzie czynna w godz. 700 -1435

 

Dnia 27.12.2019 r. (piątek)- PSSE w m.st. Warszawie będzie nieczynna.

 

Zgodnie  z  zarządzeniem Nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia 27 grudnia 2019 r.  dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej:

1) 27 grudnia 2019 r. (piątek), jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w m.st. Warszawie.

2) 14 grudnia 2019 r. (sobota) jest dniem pracującym dla pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w m.st. Warszawie, w tym dniu PSSE  w m.st.  Warszawie będzie czynna w godz. 7.00 – 14.35. 

 

UWAGA

 W DNIACH  23–31.12.2019 r.  PRÓBKI DO BADAŃ NA NOSICIELSTWO NIE BĘDĄ  PRZYJMOWANE

Najnowsze aktualności

Powiększ zdjęcie
13 grudnia 2019

12 grudnia Szkolenie metodyczne profilaktyki antytytoniowej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie zorganizował w Urzędzie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy bezpłatne szkolenie metodyczne dla przedszkolnych i szkolnych koordynatorów i realizatorów programów pn., Czyste powietrze wokół nas”; „Nie Pal Przy Mnie Proszę” i „Bieg Po Zdrowie” na temat antytytoniowej edukacji zdrowotnej, którego celem było przygotowanie koordynatora do realizacji programu w placówce.  Otwarcia szkolenia dokonała Mariola Garbacz Kierownik Oddziału Promocji Zdrowia i Pani Burmistrz Dzielnicy Rembertów Agnieszka Kądeja.

Czytaj więcej o: 12 grudnia Szkolenie metodyczne profilaktyki antytytoniowej
Powiększ zdjęcie
9 grudnia 2019

Kampania Oszczędź dziecku ospy

18 listopada 2019r ruszyła ogólnopolska kampania edukacyjna „Oszczędź dziecku ospy” , która realizowana jest przez Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z Polskim Towarzystwem Higienicznym. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości społeczeństwa na temat zagrożenia oraz sposobów ochrony przed ospą. Adresatami tej inicjatywy są rodzice posyłający swoje dzieci do żłobków i klubów dziecięcych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia – każde dziecko w Polsce uczęszczające do żłobka lub klubu dziecięcego  ma  prawo  do  bezpłatnego szczepienia przeciwko ospie wietrznej

 Wiecej informacji na: https://www.ospawietrzna.pl

 

Czytaj więcej o: Kampania Oszczędź dziecku ospy
4 grudnia 2019

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie w sprawie Szkoły Podstawowej Nr 374 przy ul. Boremlowskiej 6/12

W związku z prowadzonymi pracami remontowymi oraz użyciem do ich wykonywania preparatu zawierającego fenylometanol, w trosce o dobro i zdrowie dzieci, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie w dniu 03.12.2019r. wydał decyzję z rygorem natychmiastowej wykonalności nakazującą:

  1. Zapewnić pobyt dzieci w pomieszczeniach wolnych od szkodliwych substancji lotnych uwalniających sie w związku z prowadzonymi pracami remontowymi.
  2. Właściwą jakość powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci potwierdzić wynikami badań laboratoryjnych.

Jak wynika z karty charakterystyki i karty technicznej użytego produktu, po zakończeniu prac, pomieszczenia należy wietrzyć przez 14 dni. Nie można bowiem wykluczyć, że szkodliwe substancje lotne przedostały się do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci. W konsekwencji powyższego, Dyrektor Szkoły powinien podjąć działania, które wykluczą obecność uczniów w pomieszczeniach, w których będą oni narażeni na działnie szkodliwych substancji lotnych. O poprawie jakości powietrza w tych pomieszczeniach winny świadczyć wyniki badań laboratoryjnych. W razie podjęcia przez Dyrektora działań, które doprowadzą do przeniesienia uczniów poza obiekt przez okres przekraczający 14 dni od zakończenia remontu, możliwe będzie odstąpienie od wykonania punktu 2. nakazu decyzji.

Czytaj więcej o: Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie w sprawie Szkoły Podstawowej Nr 374 przy ul. Boremlowskiej 6/12