TRZYMAJ FORMĘ

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 marca 2016

Program „Trzymaj Formę!” jest programem edukacyjnym w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad  zbilansowanej diety i aktywności fizycznej. Trzymaj formę! To inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym, dwukierunkowym podejściu: propagującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną

Organizatorzy programu:  Główny Inspektor Sanitarny, Stowarzyszenie Polska Federacja  Producentów Żywności Związek Producentów.

Partnerzy programu:  Agencja Rynku Rolnego oraz Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie.

Patronami honorowi programu: Minister Edukacji Narodowej, Minister Zdrowia, Minister Sportu i Turystyki oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Instytut Żywności i Żywienia, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie oraz Federacja Konsumentów.

Cele programu:  Głównym celem programu „Trzymaj Formę!” jest zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie. Cele szczegółowe natomiast, to:

- pogłębienie wiedzy o znaczeniu zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka,

- kształtowanie postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną,

- dostarczenie wiedzy o informacjach zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych i umiejętności korzystania z nich.

Metoda realizacji: program realizowany jest metodą projektu, który powinien łączyć aktywność uczniów, spełnienie ich oczekiwań, zaangażowanie otoczenia szkoły i społeczności lokalnej, wykorzystanie najnowszej dostępnej wiedzy we wskazanym zakresie. Projekt powienie być realizowany w 4 etapach: przygotowanie, planowanie, działanie, prezentacja oraz ewaluacja (ocena).

Materiały edukacyjne: szkoły, które zgłoszą chęć udziału w programie "Trzymaj Formę!" otrzymują komplet wydrukowanych materiałów, tj.poradnik dla nauczycieli, broszurkę dla uczniów, ulotkę dla rodziców, plakat z talerzem zdrowia.

Odbiorcy programu: w programie mogą uczestniczyć uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych, rodzice, środowisko szkolne. Szkoły zainteresowane przystąpieniem do programu proszone są o kontakt z koordynatorem programu pod numerem telefonu 22 311 80 08 lub drogą elektroniczną oswiatazdrowotna@pssewawa.pl.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie programu: http://www.trzymajforme.pl.

 

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie